Điện thoại 0938-191-090

Địa chỉ 260 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh