BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 8PLUS->11PROMAX THAY VỎ LIKENEW 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE 8Plus ĐEN
3.300k 3.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8Plus TR-V
3.900k Máy không phụ kiện
       
IPHONE XS ĐEN
  Máy không phụ kiện
IPHONE XS TRẮNG
5.100k   Máy không phụ kiện
     
IPHONE XSMax ĐEN
6.100k
7.100k   Máy không phụ kiện
IPHONE XSMax TR/V 6.300k 7.300k   Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 ĐEN/ĐỎ
5.700k
6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 TÍM/TRẮNG
Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11PRO ĐEN     7.500k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11PRO TRẮNG/VÀNG
6.700k
  7.700k   Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11PM ĐEN/XANH
8.100k   9.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 11PM TRẮNG/VÀNG
8.300k   9.300k Máy không phụ kiện
         
IPHONE 12Pro ĐEN/XANH
  9.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 12Pro TRẮNG/VÀNG
  9.100k 9.900k Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12Promax ĐEN
  11.500k 12.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 12Promax XANH
  11.500k 12.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 12Promax TRẮNG   11.500k
12.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 12Promax VÀNG
  11.700k 12.700k Máy không phụ kiện
         
IPHONE 13Pro VÀNG     13.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 13Pro XANH
  12.500k
  Máy không phụ kiện
           
IPHONE 13Promax ĐEN
  14.500k 15.500k   Máy không phụ kiện
IPHONE 13Promax VÀNG
  14.700k
15.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 13Promax XANH
  14.700k
15.700k   Máy không phụ kiện
           
IPHONE 14 TRẮNG LL
  12.500k
    Máy không phụ kiện
 IPHONE 14 XANH LL   12.500k
     Máy không phụ kiện
           
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!