BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 8PLUS->11PROMAX THAY VỎ LIKENEW 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE 8Plus ĐEN
3.400k 4.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8Plus TR-V-ĐỎ
3.600k 4.200k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XR TRẮNG
4.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR ĐỎ
4.600k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE X ĐEN
  4.400k Máy không phụ kiện
IPHONE X TRẮNG
  4.600k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS ĐEN
4.400k 5.400k 5.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE XS TR-V
5.600k   Máy không phụ kiện
     
IPHONE XSMax ĐEN
6.400k
7.400k   Máy không phụ kiện
IPHONE XSMax TR-V
7.600k 7.800k Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 ĐEN/ĐỎ
6.200k 7.200k 7.400k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11 TR/V/TÍM
6.400k
      Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11Pro ĐEN
7.600k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11Pro XANH RÊU
7.600k   Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11PM ĐEN
9.200k   10.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 11PM XANH RÊU
9.200k   10.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 11PM VÀNG
9.400k   10.400k Máy không phụ kiện
         
IPHONE 12Pro ĐEN
    10.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 12Pro XANH ĐEN
  10.200k 10.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 12Pro VÀNG
    11.000k Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12PM ĐEN
  12.200k 12.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 12PM XANH ĐEN
  12.200k 12.800k   Máy không phụ kiện
IPHONE 12PM TRẮNG
  12.400k 13.000k   Máy không phụ kiện
IPHONE 12PM VÀNG
  12.400k 13.000k   Máy không phụ kiện
           
IPHONE 13 XANH ĐEN
  12.200k
    Máy không phụ kiện
           
IPHONE 13Pro ĐEN
  13.000k
    Máy không phụ kiện
IPHONE 13Pro VÀNG
  13.200k
    Máy không phụ kiện
IPHONE 13Pro TRẮNG
  13.200k
    Máy không phụ kiện
           
IPHONE 13PM ĐEN
  15.000k     Máy không phụ kiện
           
IPad GEN6 32Gb 4G+wifi
4.000k
      Máy không phụ kiện
IPad GEN7 32Gb 4G+wifi 5.800k
      Máy không phụ kiện
IPad PRO 10.5″ 64Gb 4G+wifi 6.000k
      Máy không phụ kiện
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!