BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black   2.800k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
   2.800k   Máy không phụ kiện
         
IPHONE 8G Silver
  3.400k     Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Gold
  3.400k     Máy không phụ kiện
         
IPHONE 7 Plus Black 3.600k 4.000k 4.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 3.600k 4.000k 4.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red   4.200k
4.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
  4.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 4.600k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
4.800k
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 4.800k 5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
4.800k 5.600k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy 64GB
128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE X Gray
5.200k
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE X Silver
  5.800k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XR Gray
5.400k
6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Red
5.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Silver
5.600k
6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Blue
5.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Orange
5.600k 6.200k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Gray
6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Silver
6.000k
6.600k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
6.200k 6.800k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
7.800k 8.800k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
8.200k
9.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Silver
8.200k
  Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Gray 7.800k 8.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
7.800k 8.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Purple
7.800k 8.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Silver
8.000k 9.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Yellow
8.000k Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Pro Gray
9.800k 10.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Silver
9.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Green
10.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Gold
10.000k Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 ProMax Gray 12.800k 14.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 ProMax Green
12.800k 14.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 ProMax Gold
15.000k Máy không phụ kiện
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!