Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ 99% 32GB 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
7.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
7.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
7.500k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ 99% 64GB 256GB 512GB Ghi Chú
IPHONE XS Max Gray LL Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver LL 13.100k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL 13.700k Máy zin nguyên bản
     
IPHONE ProMax Gray LL 21.500k
Máy zin nguyên bản
IPHONE ProMax Silver LL 22.300k
Máy zin nguyên bản
IPHONE ProMax Midnight Green LL 22.300k
Máy zin nguyên bản
IPHONE ProMax Gold LL 22.300k
Máy zin nguyên bản

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!