Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ LIKENEW 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 8G Gray
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Silver
5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Gold
5.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Red
5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
6.000k 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
6.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
6.000k 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
8.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
8.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
8.200k 10.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
8.200k 10.000k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ ZIN KENG 99,99%
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE X Silver 10.200k 11.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray
15.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver 15.400k Máy zin nguyên bản

 

IPAD CŨ ZIN KENG 99,99%
16GB 32GB Ghi Chú
Mini 4 Silver 4G+Wifi 5.400k Máy zin nguyên bản
Air 1 Silver 4G+Wifi 4.600k Máy zin nguyên bản

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!