Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
4.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver 4.000k 5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
4.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
4.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Red 5.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 6.400k 6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
6.400k 7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
6.400k 7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
7.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 7.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 8.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
8.800k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
9.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE X Gray LL 11.600k 12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE X Silver LL 11.800k 12.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE XR Coral LL 10.600k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XR Red LL
10.800k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gray LL
13.400k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver LL 13.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold LL 13.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver LL 16.400k Máy zin nguyên bản

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!