Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ 99% 32GB 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.600k 6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
7.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
7.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
7.400k
 Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
7.400k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ 99% 64GB 256GB 512GB Ghi Chú
IPHONE X Silver LL 10.200k
10.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver LL 14.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL 15.200k
16.200k Máy zin nguyên bản

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!