BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 8PLUS->11PROMAX THAY VỎ LIKENEW 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 8 Plus Gray 4.200k 5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver   5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold   Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red Máy không phụ kiện
       
IPHONE XS Gray
Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
7.800k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
  Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Green
Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 Pro Gray 8.400k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Green 8.400k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Gold 8.800k
  Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
  11.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Green
  Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Gold 10.000k   Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12 Promax Gray
  Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Blue
  Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Gold   Máy zin nguyên bản
       
IPHONE 13 Promax Gray     Máy zin nguyên bản
IPHONE 13 Promax Silver
    Máy zin nguyên bản
IPHONE 13 Promax Blue
    Máy zin nguyên bản
IPHONE 13 Promax Gold
    Máy zin nguyên bản
IPHONE 13 Promax Green     Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!