BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Silver
3.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
3.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.600k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 5.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 6.000k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray 8.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver
8.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold
8.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Black
12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Red
12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple
12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Yellow
12.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 White
12.600k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Green
12.800k
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gray
19.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Green
19.400k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!