BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
2.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
2.900k
3.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.700k 5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
4.700k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.700k 5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
4.900k 5.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver 3.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gold 4.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 5.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
6.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
6.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 6.100k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray 8.100k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver
8.300k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold
8.500k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX Gray 10.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX Gold
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Black
12.900k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Red
13.100k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple
13.100k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 White
13.300k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Green 13.300k
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO Gray
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO Silver
  Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO Green
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO Gold
  Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gray
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Green
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Silver
Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!