BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black 2.700k 2.900k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Silver
2.900k 3.100k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
2.900k 3.100k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
3.100k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 3.500k 4.100k 4.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 3.700k 4.300k 4.500k Máy không phụ kiện
         
IPHONE 8G Gray
  3.900k     Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Silver
  4.100k     Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Red
  4.100k     Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 4.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
5.100k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
5.900k
Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE X Gray LL
Máy zin nguyên bản – Pin 9x
IPHONE X Silver LL
Máy zin nguyên bản – Pin 9x
IPHONE XS Gray LL
6.100k
Máy likenew – check full xanh
IPHONE XS Gold LL
6.300k
Máy likenew – check full xanh
IPHONE 11 Silver LL
9.100k Máy zin nguyên bản – Pin 9x
IPHONE 11 Green LL 9.300k Máy zin nguyên bản – Pin 9x
IPHONE 11 Pro Gray LL 10.700k Máy zin nguyên bản – Pin 100
 
IPHONE 12 Pro Silver LL Máy zin nguyên bản – Pin 9x
IPHONE 12 Pro Blue LL 16.900k Máy zin nguyên bản – Pin 9x
IPHONE 12 Pro Gold LL
Máy zin nguyên bản – Pin 9x
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!