Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ LIKENEW 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Black 3.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver 3.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Rose 3.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
3.700k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE 7 Plus Black
5.700k 6.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
5.700k 6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
7.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
  Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
7.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ ZIN KENG 99,99%
64GB 256GB 512GB
Ghi Chú
 IPHONE 8 Gold
 5.500k     Máy zin nguyên bản
         
IPHONE X Gray
9.300k
    Máy zin nguyên bản
IPHONE X Silver
9.500k
10.500k
  Máy zin nguyên bản
         
  IPHONE 11 Purple
 13.500k     Máy zin nguyên bản
         
 IPHONE XS Max Gray
 13.100k      Máy zin nguyên bản
         
 IPHONE Pro Max Gray
20.900k
      Máy zin nguyên bản

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!