IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
4.500k *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Silver
 4.500k *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Black
4.500k *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Gold
4.700k *Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Plus Rose 6.900k 7.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
7.100k 8.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
7.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
10.300k Máy không phụ kiện
 

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!