BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 8PLUS->11PROMAX THAY VỎ LIKENEW 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 8 Plus Gray 3.900k 4.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver 4.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 4.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 4.100k Máy không phụ kiện
       
IPHONE XS Gray
4.900k 5.700k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
6.700k
7.500K Máy không phụ kiện
     
IPHONE XR Black
5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Yellow/Red
5.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Orange/Silver
5.500k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
6.900k 7.700k 7.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Black
6.900k 7.700k 7.900k Máy không phụ kiện
 IPHONE 11 Green
7.100k  Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 Pro Gray 8.100k   9.100k Máy không phụ kiện
 IPHONE 11 Pro Green 8.300k
  9.300k
Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
9.500k   Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Green
9.700k   10.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Gold 9.900k   Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12 Promax Gray   14.500k 15.500k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Blue
  14.700k
15.700k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Silver
  14.700k 15.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Gold   14.900k
15.900k
Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!