IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
5.200k Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Silver
5.400k Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Black
5.400k
Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Gold
5.600k Máy zin keng +200k
IPHONE 7 Plus Rose 7.800k 8.800k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Silver
8.000k
Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Black
8.000k 9.000k 9.600k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Gold
8.200k 9.200k 9.800k Máy zin keng +600k
IPHONE 7 Plus Red 9.400k Máy zin keng +600k
IPHONE 8 Silver
9.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Gold 9.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE 8 Plus Gray
11.200k
Máy zin keng +800k
IPHONE 8 Plus Red
11.600k
Máy zin keng +800k
IPHONE 8 Plus Gold
11.800k
Máy zin keng +800k

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!