BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 8PLUS->11PROMAX THAY VỎ LIKENEW 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE 8 Plus Gray 3.900k 4.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver 4.100k 4.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 4.100k 4.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 4.100k 4.900k Máy không phụ kiện
       
IPHONE XS Gray
4.900k 5.700k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
5.900k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
6.700k
7.500K Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
6.900k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE XR Black/Red
5.700k Máy không phụ kiện
IPHONE XR Yellow/Orange
5.700k
Máy không phụ kiện
IPHONE XR Silver
5.900k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
7.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Black
7.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Purple
8.100k Máy không phụ kiện
 IPHONE 11 Silver 7.100k    Máy không phụ kiện
 IPHONE 11 Green
7.100k    Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 Pro Gray 8.100k   9.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Green 8.100k   9.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Silver
8.300k   9.300k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Gold 8.300k   9.300k Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
9.500k   10.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Green
9.700k   10.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Gold 9.900k   10.900k Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12 Pro Gray
  12.700k 13.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Pro Blue
  12.700k 13.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Pro Silver
  13.900k Máy zin nguyên bản
       
IPHONE 12 Promax Gray   Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Blue
  15.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Silver
  15.900k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 12 Promax Gold
  15.900k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!