BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
3.000k 3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Silver
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Gold
3.200k
3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
4.800k
5.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.000k
5.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gray 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gold 4.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Red
4.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
6.200k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 6.200k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray 8.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver
8.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold
8.600k
Máy zin nguyên bản
     
IPHONE XS MAX Gray 10.600k 12.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX Silver
10.800k
12.400k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS MAX Gold 11.200k
12.800k Máy zin nguyên bản
     
IPHONE 11 Black
13.000k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Yellow
13.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple
13.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Red
13.200k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Green
13.400k
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 White
13.400k
Máy zin nguyên bản
     
IPHONE PRO MAX Gray
17.600k
19.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Green
17.800k
19.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Silver
18.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gold 18.200k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!