BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.600k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.600k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray LL Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver LL Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold LL 8.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray LL
11.800k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver LL
12.000k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL
12.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Black LL Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple LL Máy zin nguyên bản
IPHONE 11PRO Gray LL
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11PRO Green LL
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Gray LL
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Silver LL
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Green LL
Máy zin nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Gold LL
18.400k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!