IPHONE CŨ 99%
32GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose 7.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 10.400k 12.400k 12.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 10.400k 12.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
12.800k Máy không phụ kiện

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ